I den kanske svåraste stunden i livet, när man mist någon nära och kär vän, hjälper vi till att skapa en fin stund, ett värdigt avsked. Ett farväl med vackra blommor ger ett ljust och vackert minne. Vi gör buketter, stående dekorationer, hjärtan, kransar och mera, efter era önskemål. Arrangemanget för kistan utformar vi efter era tankar och skapar en personlig blomsterdekoration.

248